FF Taal Leren

 

Het taalniveau van pedagogisch medewerkers moet de komende jaren omhoog. Voor lezen en mondelinge taal naar niveau 3F en voor schrijven naar 2F. De G37 gemeenten hebben hierover bestuursafspraken gemaakt. Hoe kunnen we zorgen dat het taalniveau omhoog gaat? Met de 'blended' taaltraining FF Taal Leren lukt het!

 

Programma

FF Taal Leren is een mix van een online leeromgeving (met instructie, oefeningen, directe feedback, herhalingsoefeningen en toetsen) waarin zelfstandig gewerkt wordt op zelfgekozen momenten, dagen waar cursisten extra taalvaardigheid oefenen en waar intervisie met medecursisten plaatsvindt (Taal Praktijk)  en online contact met een persoonlijke e-coach en medecursisten. Onderzoek laat zien dat juist deze mix optimaal is.

 

Meer informatie

Wilt u een demonstratie van FF Taal Leren op locatie? Neem dan contact op met een van onze experts. Klik hier voor meer informatie over FF Taal Leren of lees het artikel Op naar 3F in Management Kinderopvang. 

FF Taal Leren is een samenwerking tussen de CED-Groep, IT-Workz en Sardes. De partners bundelen binnen dit project hun innovatieve kracht en expertise op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie en taal.

Meer weten?