Algemene informatie over TINK

Algemene informatie over TINK

Laatste kans op subsidie voor TINK

Het vierde en laatste aanvraagtijdvak van de Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden start op dinsdag 2 januari 2018, 9.00 uur tot en met maandag 30 april 2018, 17.00 uur.

Aanvragen van subsidie voor TINK kan dan via www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.  Maar wacht niet te tot het laatste moment: als het subsidieplafond eerder bereikt wordt, sluit de aanvraagmogelijkheid.

Als u voor het eerst een subsidie voor de Tijdelijke Subsidieregeling aanvraagt, kunt u zich al vóór 2 januari 2018 via de website www.uitvoeringvanbeleidszw.nl als houder van een kindercentrum of gastouderbureau registreren. Dit doet u door een account aan te maken. Dan gaat het aanvragen vanaf 2 januari sneller. Heeft u hulp nodig? Mail naar TINK! tink@sardes.nl

Wat is TINK?

TINK is een training voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.
Als er iets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker! Met TINK leer je hoe je die kunt verbeteren en toepassen. Daarnaast verbeter je ook je eigen taalvaardigheid. In TINK staan zes verschillende interactievaardigheden centraal. Je krijgt feedback op hoe je deze interactievaardigheden nu inzet en leert hoe je ze kunt verbeteren. Videocoaching is een belangrijk onderdeel van de TINK-aanpak.
Sardes ontwikkelde TINK samen met het ITTA en het Expertisecentrum Nederlands, in het kader van het programma Kwaliteitsimpuls van het ministerie van SZW, dat wordt gecoördineerd door BKK. Bij SZW kan dus subsidie aangevraagd worden voor het volgen van TINK.

Lees verder over TINK voor pedagogisch medewerkers. Of download de folder van TINK.

 

Subsidiemogelijkheden

Het vierde en laatste aanvraagtijdvak van de Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden start op dinsdag 2 januari 2018, 9.00 uur tot en met maandag 30 april 2018, 17.00 uur. Aanvragen van subsidie voor TINK kan dan via www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.  Als het subsidieplafond eerder bereikt wordt, sluit de aanvraagmogelijkheid. Wacht dus niet tot het laatste moment!

Op het subsidieformulier van SZW geeft u aan dat u kiest voor de TINK-training. U vult ook in of u subsidie aanvraagt voor pm'ers, of voor stafmedewerkers/ bemiddelingsmedewerkers. Hieronder leest u over deze twee mogelijkheden.

Als u voor het eerst een subsidie voor de Tijdelijke Subsidieregeling aanvraagt, kunt u zich al vóór 2 januari 2018 via de website www.uitvoeringvanbeleidszw.nl als houder van een kindercentrum of gastouderbureau registreren. Dit doet u door een account aan te maken. Dan gaat het aanvragen vanaf 2 januari sneller.

LET OP: de subsidieregeling schrijft voor dat de training gevolgd dient te worden binnen een periode van 52 weken, vanaf de datum van beschikking. Deze periode staat op de beschikking vermeld.

 

Hoe kunnen pedagogisch medewerkers de TINK-training volgen?

Kindcentra kunnen voor hun pedagogisch medewerkers een externe trainer inhuren. Dit is een professionele trainer die door Sardes is opgeleid tot TINK-trainer. Je selecteert zelf een trainer op de pagina met licentiehouders/externe trainers. Met de trainer van je keuze maak je afspraken over de uitvoering en planning van de TINK-training. De pm'ers die getraind worden door de externe trainer ontvangen ook een officieel TINK-certificaat. Alleen externe trainers hebben de bevoegdheid om certificaten uit te reiken omdat hun cursisten in een uitgebreid kwaliteitssysteem opgenomen worden.  
Deelname van pm'ers aan de TINK-training met externe trainer worden vergoed met het subsidiegeld (aan te vragen door de houder van het kindcentrum bij het Agentschap SZW): er is €650,- per pm'er beschikbaar. Dit onderdeel van de subsidieregeling is helaas niet beschikbaar voor gastouders. De gastoudersector kan wel bemiddelingsmedewerkers laten opleiden tot TINK trainer. Zie hieronder.

 

Interne TINK-trainersopleiding

Het is ook mogelijk om stafmedewerkers en managers van kindcentra én bemiddelingsmedewerkers van gastouderbureaus op te leiden tot TINK-trainer. Hiervoor is ook subsidie beschikbaar binnen de regeling. Als je hiervoor kiest word je ´interne trainer´ en geef je de TINK-training aan je eigen collega´s (pm'ers of gastouders). Voor de opleiding tot interne trainer is €2.000,- per trainer beschikbaar binnen de subsidieregeling. De subsidie moet ook weer aangevraagd worden door de houder van het kindcentrum bij het Agentschap SZW

Vanaf dinsdag 2 januari 2018, 9.00 uur tot en met maandag 30 april 2018, 17.00 uur kunt uw weer subsidie aanvragen via www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.  Als het subsidieplafond eerder bereikt wordt, sluit de aanvraagmogelijkheid. Wacht dus niet tot het laatste moment!

De pm'ers die getraind worden door een interne trainer ontvangen hiervoor geen subsidie.

Meld je hier aan voor de interne TINK-trainersopleiding. Per training hebben we op dit moment maximaal 20 plaatsen beschikbaar. U krijgt van ons bericht indien u definitief geplaatst bent.

 

Externe TINK-trainers

Sardes, EN en ITTA hebben ongeveer 100 professionele trainers opgeleid tot externe TINK-trainer. Zij hebben een licentie voor het geven van de TINK-training aan pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Zie hier een overzicht van TINK trainers op de pagina met licentiehouders/externe trainers. Als een kinderopvangorganisatie de subsidiebeschiking heeft ontvangen, is de volgende stap het benaderen van een externe TINK-trainer, die zij kunnen inhuren om de training te verzorgen.

Met deze licentie mogen de externe TINK-trainers overigens geen training aanbieden aan gastouders, conform de eisen in de subsidieregeling. Aangezien wij het maximum aantal trainers hebben bereikt is inschrijving voor de externe TINK-trainersopleiding gesloten.

 

Gastouders en TINK

De subsidieregeling geeft de gastouderbranche de mogelijkheid om bemiddelingsmedewerkers op te leiden tot interne TINK-trainer, hiervoor is €2.000,- subsidie beschikbaar. Gastouders kunnen helaas geen aanspraak maken op de individuele subsidie (van €650,- per persoon) om een externe trainer in te huren.

 

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling en veelgestelde vragen over het aanvragen van de subsidie vindt u hier. Wilt u meer weten? Mail dan naar tink@sardes.nl.

Meer weten?