Alle onderwijsmodellen in één dag

07 juni 2018

 VOOR DEZE BIJEENKOMST IS NOG BEPERKT PLAATS BESCHIKBAAR

• Kunnen nieuwe onderwijsmodellen uw onderwijs verbeteren?
• Oriënteert u zich op nieuwe onderwijsmodellen?
• Ziet u strategische voordelen in een profilering voor uw scholen?
• Wilt u graag het verschil weten tussen TOM, IPC, HGW, en SlimFit?
• Bent u op zoek naar een samenhangend overzicht?
Kom dan naar de bijeenkomst Alle onderwijsmodellen in één dag.

Er ontstaan steeds meer nieuwe onderwijsmodellen. De aanleiding is heel divers: andere werkvormen (zoals gepersonaliseerd leren), krimp, andere didactiek, flexibilisering (zoals dagindeling), nieuwe techniek (O4NT, flipping the classroom), of gewoon: de wens om zich te onderscheiden. Een bewuste keuze van het onderwijskundige model kan leiden tot meer aantrekkelijk of zelfs meer efficiënt onderwijs. Zijn het heel nieuwe modellen of zijn er ook historische vergelijkingen te maken? Wat zijn de voordelen voor kinderen, leerkrachten en ouders?

Programma

Deze dag is een vernieuwde versie van de dag die we in 2014, 2015 en 2016 al aanboden. Nieuwe modellen worden iedere keer toegevoegd. Vooraf krijgt u een bundel (reader) met een overzicht van alle modellen. Op de dag zelf gaan we dieper in op enkele van de meest onderscheidende modellen en leggen we verbanden. We onderscheiden de volgende hoofdstromingen:
• Modellen gebaseerd op een eigen mensvisie
• Modellen vanuit didactische werkwijzen
• Modellen met andere dagindeling of leertijdverlenging
• Organisatorische modellen
• Internationale voorbeelden
 
Overzicht, uitleg, discussie en uitwisseling wisselen elkaar deze dag af.
Inleiders zijn Irma Miedema en Frank Studulski.

 

Resultaat

Het doel van dag is het verwerven van inzicht, het afwegen van voor- en nadelen, om op basis daarvan de eigen visie aan te scherpen. Na de toelichting op de modellen onderzoeken we wat de relatie is tussen de modellen en de nieuwe uitdagingen in het onderwijs, zoals krimp, passend onderwijs, talentontwikkeling en nieuwe vaardigheden.

 

Voor wie

Een verdiepende dag voor schoolbestuurders, directeuren en medewerkers primair onderwijs, andere geïnteresseerden zijn ook welkom natuurlijk.

 

Aanmelding en kosten

Deelname kost € 180,- (incl. btw). Hiervoor ontvangt u tevens de reader onderwijsmodellen. Aanmelden kan onderaan deze pagina. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging.

Bij verhindering heeft u het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits te voren aan de organisatie gemeld. Tot vier weken voor de start kunt u zonder kosten annuleren. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang bent u de volledige deelnemersprijs verschuldigd.

 

Datum en locatie

Donderdag 7 juni 2018, van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Regardz La Vie, Lange Viestraat 351, Utrecht.

 

Aanmelden

Meer weten?