Monitor Cultuuronderwijs VO 2015

Het ministerie van OCW wil het beeld dat zij heeft van cultuuronderwijs in het voortgezet onderwijs actualiseren en heeft Oberon en Sardes gevraagd een volgende meting van de monitor cultuuronderwijs uit te voeren. In dit rapport doen we verslag van die meting. Het rapport geeft inzicht in de laatste stand van zaken op het gebied van cultuuronderwijs in het voortgezet onderwijs. We gaan in op de vorm, kwaliteit en opbrengsten van cultuuronderwijs.

Details

  • Auteurs: Joke Kruiter, Afke Donker, Gerard Costermans en Marleen Kieft (Oberon), Karin Hoogeveen en Sandra Beekhoven (Sardes)
  • In opdracht van Ministerie van OCW (Utrecht, juli 2015)

Meer weten?