Gelijke kansen: een frisse blik op een klassiek thema

18 mei 2017 Jubileumboek Kansen bieden in plaats van uitsluiten

In het kader van haar 25-jarig jubileum lanceert Sardes op 18 mei het jubileumboek Kansen bieden in plaats van uitsluiten. Een boek met actuele wetenschappelijke inzichten over gelijke kansen met bijdragen van onder andere Maurice Crul, Louise Elffers, Inge de Wolf en Eddie Denessen. Zij en vele anderen beschrijven elk vanuit hun eigen achtergrond en expertise op welke manier verschillen ontstaan, wat de oorzaken daarvoor zijn, welke oplossingen er in de loop der tijd gezocht zijn en welk resultaat dat heeft gehad. Naast de bijdragen vanuit een overkoepelend - sociologisch perspectief komen ook specifieke aspecten naar voren, zoals taalstimulering, ouderbetrokkenheid, voor- en vroegschoolse educatie en de overgang van voorschools naar school en overgangen tussen de verschillende onderwijstypen die met name voor kinderen uit achterstandssituaties kwetsbare momenten vormen.

 

Over Sardes en Gelijke kansen

Onderwijsvoorrangsbeleid, Onderwijsachterstandenbeleid, Onderwijskansenbeleid… De naam en het beleidskader van onderwijsachterstandenbestrijding veranderen door de jaren heen. Wat niet verandert is de inzet van dit beleid: betere kansen bieden aan kinderen die het risico lopen om achterop te raken in het onderwijs. Een ambitie die Sardes vanaf het begin van haar bestaan na aan het hart ligt. Hoe het beleid ook heet en wat de beleidskaders ook zijn, Sardes ondersteunt de landelijke overheid, gemeenten en schoolbesturen bij de invulling, uitvoering en evaluatie van het beleid. Het ligt dan ook voor de hand dat een jubileumboek van Sardes over gelijke kansen gaat. Werken aan gelijke kansen kan alleen gebeuren als de adviseurs ook echt betrokken zijn bij de onderwerpen en overtuigd zijn van de meerwaarde van de activiteit. Werken aan gelijke kansen komt niet alleen ten goede aan de individuele leerling, maar uiteindelijk ook aan de samenleving als geheel.

 

Voor meer informatie en bestellen klikt u hier.