De gemeente en het IKC

02 november 2017

• Staat uw gemeenten voor keuzes in de IKC ontwikkeling?
• Heeft uw gemeente ambities voor de IKC ontwikkeling?
• Wilt u zich verdiepen in de rol van de gemeente voor de IKC ontwikkeling?

IKC ontwikkeling is in volle gang. In elke gemeente is wel sprake van initiatief. Scholen zien in de IKC ontwikkeling een kans zich te onderscheiden van andere scholen, de kinderopvang wil zich in een concurrerende markt verzekerd weten van klanten, maar wat zijn de belangen van de gemeente?  Hoe kies je als gemeente positie? Hoe helpt de IKC ontwikkeling bij het bereiken van de eigen doelstellingen?  Hoe ontwikkel je een IKC beleid dat recht doet aan de wensen en inbreng van alle betrokken partijen?

 

Programma

In deze verdiepingsdag komen de verschillende perspectieven aan de orde, waar de rol van de gemeente in het geding is. 

  • IKC als (wijk)voorzieningen vraagstuk: moeten in alle wijken IKC’s komen? En zijn dan alle scholen in de wijk IKC? 
  • IKC als accommodatievraagstuk: is leegstand  een uitnodiging voor IKC ontwikkeling? En wat betekent dat voor ons IHP? Hoe kunnen we tot een verstandige prioritering komen van nieuwbouw en verbouw? 
  • IKC als ontwikkelingsvraagstuk: hoe kan de IKC ontwikkeling de gemeente helpen om gezondheid, sport, cultuur, en gelijke onderwijskansen te bevorderen en keuzepatronen van ouders te beïnvloeden?
  • IKC als jeugdzorgvraagstuk: hoe kan een IKC helpen om het beroep op de jeugdzorg in te dammen, te verlichten? 
  • IKC ontwikkeling als samenwerkingsvraagstuk: hoe richt je de samenwerking zodanig in dat alle partijen vooruit kunnen?
  • IKC als procesvoeringsvraagstuk: welke stappen zet je als gemeente?

Ziet u het IKC als een bouwpakket of een blauwdruk? Misschien goed om hier over na te denken. Tijdens deze verdiepingsdag bespreken we de rol van de gemeente bij IKC vorming: visie, nota, relatie gemeente – veld, participatie, LEA, huisvesting, planning, tot aan het linten knippen!

Alle deelnemers ontvangen het Handboek kindcentra en Het IKC en de gemeente (2016).

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Meer weten?