Bijeenkomst Nieuwkomersonderwijs: anticiperen op aanbod

31 oktober 2017

DEZE BIJEENKOMST IS VOL.
Heeft u interesse in dit thema, neem dan contact op met één van onze experts.

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor onderwijs aan anderstalige nieuwkomers. Door een toename in het aantal minderjarige vluchtelingen zijn gemeenten en schoolbesturen op veel plekken bezig geweest met het toeleiden naar –en organiseren van nieuwkomersonderwijs. Dat blijkt niet eenvoudig te zijn. Fluctuerende leerlingenaantallen, moeilijkheden in doorstroom en kwaliteit worden vaak genoemd als uitdagingen.

Samen met LOWAN organiseert Sardes daarom deze bijeenkomst, waarbij onder meer de volgende vragen aan bod zullen komen:

  • Wat zijn de verantwoordelijkheden van gemeenten op het gebied van onderwijs aan nieuwkomers?
  • In hoeverre bent u voorbereid op verschillende scenario's als het gaat om de toestroom van nieuwkomers in uw gemeente?
  • Hoe kunt u reeds gemaakte investeringen in nieuwkomersonderwijs borgen?
  • Met wie werkt u samen om nieuwkomersonderwijs ook in de toekomst aan te kunnen blijven bieden?
  • Hoe vergroot u de kans dat nieuwkomers slagen in het regulier onderwijs?

Als deelnemer van de bijeenkomst ontvangt u onze nieuwe publicatie: Organiseren van nieuwkomersonderwijs - anticiperen op aanbod.

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, kennis van beleid en wetenschappelijke inzichten gaan wij in deze publicatie in op duurzame, regionale oplossingen op het gebied van nieuwkomersonderwijs. In het bijzonder zullen we focussen op de rol van gemeenten als potentiele initiatoren. Tijdens de bijeenkomst is er ruim de gelegenheid om met collega’s van andere gemeenten uit te wisselen en in gesprek te gaan.

Voor wie?
Wethouders en gemeentelijk medewerkers betrokken bij het organiseren van onderwijs aan nieuwkomers.

Wanneer? 31 oktober, 14.00 uur tot 17.00 uur

Waar? Sardes, Lange Viestraat 371, Utrecht

De bijeenkomst is vol, maar wilt u wel graag een publicatie ontvangen en op de hoogte gehouden worden, neem dan contact op met één van onze experts:

Jan Maarse

Janneke Schilder

Meer weten?