Masterclass Schoolbestuurder: zo werken de beste schoolleiders!

05 oktober 2018

Schoolleiders zijn van grote betekenis voor de ontwikkeling van de school en de resultaten van de leerlingen.
Elke schoolbestuurder weet het, onderzoek bewijst het. 
Zoals leraren de klas kunnen maken of breken, zo geldt dat voor schoolleiders met betrekking tot de school als geheel.
Het is dus van groot belang dat schoolleiders door hun bestuurder goed in positie gebracht worden en dat ze zelf goed invulling geven aan hun rol binnen de school.

Uit onderzoek komt naar voren dat de beste Nederlandse schoolleiders een negental principes consequent toepast. Die negen principes van de excellente schoolleider komen in de masterclass aan de orde met daaraan gekoppeld wat de bestuurder te doen staat om schoolleiders op weg te helpen naar excellentie.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.