Gelijke Kansen voor iedereen! Talenten ontdekken en ontwikkelen!

19 juni 2018

 

Gelijke Kansen voor iedereen! Talenten ontdekken en ontwikkelen! We roepen het allemaal en hebben grote verwachtingen van het onderwijs.

Op 12-jarige leeftijd krijgen leerlingen een schooladvies en kiezen een schooltype. Internationaal onderzoek laat zien dat deze vroege selectie ongelijkheid bevordert. Een tienercollege waarbij gepersonaliseerd leren centraal staat, kan een manier zijn om de vroege selectie uit te stellen. Draagt deze keuze bij aan meer gelijke kansen? Kan je ieders talent ontwikkelen en tegelijkertijd gelijke kansen bieden?

 

Programma

Tijdens deze bijeenkomst plaatsen we wetenschappelijke inzichten naast bestaande praktijken, opvattingen en intenties. Prof. dr. E.J.P.G. Denessen, bijzonder hoogleraar sociaal-culturele achtergronden, zal aanwezig zijn om kennis en inzichten te delen en hierover het gesprek aan te gaan. 

 

Resultaat

Herbezinning op uw opvattingen, kennis vergroten en stil staan bij wat het handelen in de onderwijspraktijk betekent voor kansen(on)gelijkheid. 

 

 Voor wie

Bestuurders en professionals uit po en vo. 

 

Aanmelding en kosten

Deelname kost € 70,- (incl. btw). Maximaal 20 deelnemers. 

Aanmelden  
Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging. 

Bij verhindering heeft u het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits te voren aan de organisatie gemeld. Tot vier weken voor de start kunt u zonder kosten annuleren. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang bent u de volledige deelnemersprijs verschuldigd. 

 

Datum en locatie

Dinsdag 19 juni 2018, van 15.00 uur tot 17.00 uur. 
Sardes, Lange Viestraat 371, Utrecht.