Taaleis 3F

"Wij laten pm’ers en leerkrachten meer resultaat halen uit taallessen, taalactiviteiten en taalkansen op alle momenten van de dag. Wij doen dit door inzichten vanuit wetenschap en praktijk te combineren en te vertalen naar het dagelijks handelen in opvang en onderwijs."

 

Taaleis 3F in gemeenten en kinderopvang

Pedagogisch medewerkers moeten kunnen aantonen dat zij kunnen spreken en communiceren op taalniveau 3F of B2. Deze kwalificatie-eis geldt al voor veel VVE-locaties (hierbij is lezen ook een eis) en gaat per 1 januari 2023 in voor de gehele kinderopvang. Sardes biedt een compleet pakket om taal in de kinderopvang op een goed niveau te krijgen. Lees meer hierover op taalindekinderopvang.nl

  

Laaggeletterdheid voorkomen

Om laaggeletterdheid te voorkomen is het zaak dat kinderen blijvend leesvaardigheid en leesmotivatie verwerven. Immers, goede lezers kunnen lezen en willen lezen. Alleen een longitudinale (0 tot 18+ jaar), structurele aanpak kan ervoor zorgen dat alle kinderen het onderwijs als vaardige en gemotiveerde lezers verlaten. Sardes helpt samenwerkende instellingen (gemeente, opvang, onderwijs, bibliotheken) om een visie op het voorkomen van laaggeletterdheid te ontwikkelen en die visie om te zetten in een doelgerichte, praktische samenwerking.

Met Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra impuls aan het bestrijden van laaggeletterdheid en het voorkomen hiervan. Het actieprogramma is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS en diverse partners. Sardes levert een adviseur ter ondersteuning van het projectteam Tel mee met Taal.

 

Meer lezen?

Artikel Taaleis 3F: de potentiële meerwaarde (Management Kinderopvang nr 2, maart 2019) door Jan Maarse en Tessa van Velzen 

Sardes Special nr 18 - Taal in authentieke contexten

Serie brochures Meer (voor)lezen, beter in taal