Asielzoekerspeuters

Een derde van de gemeenten met een AZC heeft een aanbod voor peuters’, dat blijkt uit de inventarisatie die Sardes uitvoerde. Dat neemt niet weg dat bijna alle gemeenten een professioneel aanbod wenselijk vinden. Echter, door het ontbreken van budget, landelijke wet- en regelgeving en aandacht voor dit onderwerp op beleidsniveau is het voor de meerderheid van de gemeenten met een AZC (nog) niet mogelijk gebleken om voor deze groep kinderen een goed aanbod te ontwikkelen.


Onze diensten

Sardes doet onderzoek naar de situatie van asielzoekerskinderen in Nederland. Op basis van deze ervaringen hebben we een notitie geschreven en een bijeenkomst georganiseerd.


Onze projecten

Vluchtelingenpeuters en hun ouders: vier organisaties, Sardes, Sociaal Werk Nederland, Nederlands Jeugdinstituut en Pharos, hebben de handen ineen geslagen om aandacht te vragen voor het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Met steun van het Kinderopvangfonds zetten zij zich in om kinderopvang en gemeenten te ondersteunen bij het bieden van educatieve opvang en ondersteuning aan vluchtelingenpeuters en hun ouders (zowel met als zonder status). Lees meer.

Verkenning en handreiking: Sardes deed begin 2016 een landelijke verkenning en werkt aan een handreiking voor gemeenten en kinderopvangorganisaties, gebaseerd op de ervaringen van gemeenten en kinderopvangorganisaties.

Bijeenkomst: de eerste bevindingen van de landelijke verkenning zijn op 2 februari 2016 onder grote belangstelling gepresenteerd door Sardes en Pharos (expertisecentrum Gezondheidsverschillen). Er waren meer dan 80 gemeenten, kinderopvangorganisaties en landelijke partijen (PO-raad, LOWAN, COA, VNG) aanwezig.

Detachering en notitie: van april tot juni 2016 was Paulien Muller (Sardes) gedetacheerd bij de Onderwijsraad schreef mee aan een notitie over onderwijs aan vluchtelingenkinderen.

 

Meer lezen?

Handreiking voor gemeenten - juli 2016

Handreiking voor kinderopvangorganisaties - juli 2016

Verslag Ontwikkelingsgericht aanbod voor asielzoekerspeuters in Nederland. Eerste bevindingen van een landelijke verkenning.

Verslag Bijeenkomst Asielzoekerspeuters (02/02/2016)

Nieuwsbrief Asielzoekerspeuters - februari 2016

Kinderopvangtotaal

Rijksoverheid over educatief aanbod voor asielzoekerspeuters

Impressie bijeenkomst Juf Kiet

 

tags: nieuwkomersonderwijs, nieuwkomers, vluchtelingenpeuters