Alliantie Kansen voor Jongeren

Een kansrijk arbeidsperspectief voor iedere jongere


Jongeren maken zich ernstig zorgen over hun toekomst
Dit blijkt uit het advies van de Jongerendenktank van de SER (januari 2021). Dat is ook niet vreemd. Jongeren hebben vaak tijdelijke of flexibele arbeidscontracten. Ze hebben weinig tot geen recht op WW opgebouwd. Een volwaardige stageplaats is zeldzaam. Net afgestudeerden vinden lastig een baan. En starters op de arbeidsmarkt doen dat vanuit huis, zonder aansluiting bij collega’s.

Het is tijd voor actie
Om kansrijk perspectief te creëren voor alle jongeren, moeten we NU in actie komen. De transitie die wij met elkaar moeten maken vraagt van ons dat wij als overheid, bedrijfsleven, opleiders en werknemers vernieuwend, flexibel en ondernemend zijn. De aankomende recessie maakt deze inspanning extra urgent. Het is tijd om slimmer samen te werken en lef te tonen. 

Slimme samenwerking
Daarom leggen Sardes en CAOP een basis voor die slimme samenwerking in de Alliantie Kansen voor Jongeren. Een lerend netwerk, waarin gemeenten van elkaars inzicht en ervaring profiteren, waarin opleiders, bedrijfsleven en lokale overheid delen wat werkt en waar partijen met elkaar streven naar doorbraken in de aanpak.

Jongeren centraal
Binnen de Alliantie Kansen voor Jongeren staan jongeren centraal. Zij zijn de toekomst en het kapitaal van Nederland. Zij zijn onderdeel van de oplossing. De Alliantie Kansen voor Jongeren benut hun kapitaal en werkt samen met jongeren in co-creatie. Zo gaan we met elkaar op weg naar een kansrijk perspectief.  

Meer weten over de Alliantie Kansen voor Jongeren of de bijeenkomst?

Madelon Vink (CAOP)
m.vink@caop.nl
+31622597502

Hermann van Holt (Sardes)
h.van.holt@sardes.nl
+31619231565

Anne Hoogenboom (Sardes)
a.hoogenboom@sardes.nl
+31683046310