21st century skills op scholen

“Leren komt uit kinderen zelf. Als ik daar de ruimte voor geef stijgen kinderen boven zich zelf uit en merk ik dat me dat zoveel plezier in het werken geeft” vertelt docent Maarten enthousiast over het 21ste eeuwse vaardigheden project van het INOS schoolbestuur.

De INOS scholen in Breda zijn aan het kijken hoe ze kinderen een leeromgeving kunnen aanbieden die kinderen voorbereidt op de toekomst. Het is een onderwerp waar in veel kringen over nagedacht wordt. Hoe kunnen we, wat we 21st century skills noemen, in de huidige schoolsystemen inbrengen? En wat zijn 21st century skills? Creativiteit is een veel genoemde vaardigheid. Maar wat is creativiteit en hoe stimuleer of begeleid je dat? De INOS scholen, waaronder de Sint Maerte, hebben een kenniskring opgericht om hun ervaringen te delen en van elkaar te leren. Sardes begeleidt de scholen in dit lerende proces. In een serie van bijeenkomsten gaat Sardes met de scholen in gesprek om de docenten te begeleiden bij het aanscherpen en vastleggen van hun plan. Op deze manier wordt verhelderd hoe de nieuwe vaardigheid wordt verbonden met de leerinhoud, de leerdoelen en de rol van de docent en hoe het proces wordt vastgelegd en onderzocht.

En het is het waard te onderzoeken, want dit leerproces zorgt voor competente leerkrachten die in staat zijn kinderen te leren samenwerken, te communiceren en een creatief proces op gang te brengen. Het maakt dat scholen zich voorbereid voelen op de toekomst, maar vooral brengt het leerlingen die zich thuis voelen in een complexe en veranderende maatschappij.

Meer weten?