Almanak LOB

In Almere begeleidde Sardes twee scholen voor voortgezet onderwijs bij de opzet van hun LOB-aanpak. Op basis van de principes van Marinka Kuijpers werd voor het vmbo een digitaal portfolio ingericht waar de leerlingen hun vorderingen en ervaringen in noteren.

Sardes schreef een handreiking voor scholen van voortgezet onderwijs waarin wordt ingegaan op een geïntegreerde benaderingswijze voor verschillende beleidsterreinen binnen de school. Aandacht voor VSV, LOB, talentontwikkeling, mentoring, ouderbetrokkenheid en zorg kunnen op basis van een meer leerlinggerichte denk en werkwijze worden geherformuleerd in perspectief, structuur, aandacht, uitdaging, identiteit.

Download hier de handreiking.

Meer weten?