Jan Maarse over Taal

Een taal leer je nooit ‘zomaar’ even

In deze rubriek stellen we een collega aan u voor. Deze keer adviseur en trainer Jan Maarse.

“Op mijn 17e heb ik een jaar op school gezeten in Quebec, Franstalig Canada. De eerste les op mijn nieuwe school was sport. Ik weet nog dat ik erg schrok van het feit dat ik geen woord begreep van het Frans met Canadees accent. Springen, lopen of rennen, wat moest ik nu precies doen? Naarmate de weken verstreken stak ik weliswaar steeds meer op van het vreemde Frans-Canadese taaltje, maar ingewikkeld zou het dat jaar blijven. Niet eerder was ik me zo bewust geweest van het belang van taal en hoe moeilijk het eigenlijk is om een nieuwe taal te moeten leren; zeker op een niveau waarop je mee kunt doen op school. Die ervaring heeft me in mijn latere werkzaamheden altijd geholpen met de bewustwording dat je een taal nooit ‘zomaar’ even leert; het is een ingewikkeld mechanisme dat van veel verschillende achterliggende processen afhankelijk is.

Het bevorderen van het leren van de Nederlandse taal is een essentieel onderdeel van het creëren van kansen voor kinderen. Kinderen die goed kunnen lezen, schrijven en een uitgebreide woordenschat hebben, doen het beter op school maar ook daarna. Deze wetenschap is belangrijk voor hetgeen we doen op school. Het bewustzijn van het belang van taal in alle facetten op school is erg belangrijk, het maakt niet uit op welk niveau of in welk jaar kinderen zitten. De vraag of kinderen op vakken uitvallen als gevolg van een zwak taalniveau, ongeacht jaar of niveau, is zeer relevant. Ik geloof dat Sardes daar een duidelijk beeld van heeft en veel expertise heeft op dat gebied. Sardes kan scholen helpen bij het evalueren en ontwikkelen van de taalomgeving op school. Door theorie te vertalen naar praktijk en beleid, kunnen scholen heel ver komen. En dat is ook nodig, want taal is de basis van goed communiceren met elkaar."

 

Meer weten?