Masterclass Schoolbestuurder: zo werken de beste schoolleiders!

05 oktober 2018

Masterclass Schoolbestuurder: zo werken de beste schoolleiders!

Schoolleiders zijn van grote betekenis voor de ontwikkeling van de school en de resultaten van de leerlingen.
Elke schoolbestuurder weet het, onderzoek bewijst het. 
Zoals leraren de klas kunnen maken of breken, zo geldt dat voor schoolleiders met betrekking tot de school als geheel.
Het is dus van groot belang dat schoolleiders door hun bestuurder goed in positie gebracht worden en dat ze zelf goed invulling geven aan hun rol binnen de school.

Uit onderzoek komt naar voren dat de beste Nederlandse schoolleiders een negental principes consequent toepast. Die negen principes van de excellente schoolleider komen in de masterclass aan de orde met daaraan gekoppeld wat de bestuurder te doen staat om schoolleiders op weg te helpen naar excellentie.

 

Programma

Thema 1: introductie in de Negen Principes van de excellente schoolleider
1. passie voor onderwijs
2. wind zaaien en… er staan als het stormt
3. positieve grondhouding
4. vitale, gedeelde visie
5. werken aan een topteam
6. ruimte geven
7. visie vertalen in handelen
8. stimuleren van professioneel gedrag
9. er zijn…

Thema 2: faciliteren en stimuleren van excellent schoolleiderschap
• de gouden driehoek als basis voor schoolontwikkeling: visie, topteam, ruimte
• praktijkanalyses
• de rol van de bestuurder

 

Uitvoering: drs. Luc F. Greven, voormalig schoolleider, hogeschool docent, onderwijsadviseur bij Sardes, lid faculteitsdirectie HU, directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek, lid en voorzitter Raden van Toezicht in het onderwijs etc. Recente publicaties: De Negen Principes van de excellente schoolleider en De Toekomst van de intern begeleider (uitgeverij Instondo). Luc Greven 

 

 

Resultaat

De deelnemers krijgen een concreet beeld van de principes die de beste Nederlandse schoolleiders in hun werk hanteren en ontwikkelen een visie op de bijdrage die zij als schoolbestuurder aan excellent schoolleiderschap kunnen leveren.


Voor wie

Schoolbestuurders uit het primair onderwijs (met eventueel 1 of 2 van hun schoolleiders). De bijeenkomst heeft het karakter van een masterclass: in een kleinere groep (8 tot 12 deelnemers) wordt intensief gesproken over het functioneren van de schoolleider en de rol van de schoolbestuurder.


Aanmelding en kosten

De kosten voor deelname zijn € 390,- inclusief btw, lunch en koffie en het boek 'De negen principes' (éénmalig gereduceerd tarief). Aanmelden kan via de knop onderaan deze pagina. Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging en factuur.

Tot vier weken voor de start kunt u zonder kosten annuleren. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang bent u de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Bij verhindering heeft u het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits te voren aan de organisatie gemeld.

 

Datum en locatie

Vrijdag 5 oktober 2018, van 10.00 uur tot 16.30 uur.
Sardes, Lange Viestraat 371, Utrecht.

Bij veel interesse worden meerdere data gepland.

 

Aanmelden