Het IKC in één dag

09 oktober 2018

 •  

  • Heeft u ook vragen over het IKC?
  • Wilt u een betere basis voor uw eigen IKC ontwikkeling?
  • Wilt u weten wat een IKC kan betekenen voor de ontwikkeling van de kinderen?

  Kom dan naar ‘Het IKC in één dag’, een verdiepingsdag waarin vraagstukken van het IKC worden behandeld. Richtinggevend voor het programma zijn de vraagstukken die u zelf inbrengt.

  Zunderdorp advies en Sardes hebben beiden veel ervaring met de ontwikkeling van kindcentra, Zunderdorp heeft dat bijvoorbeeld bij de begeleiding van de Kopgroep wethouders en Sardes met praktijkbegeleiding, de ontwikkeling van het rapport Op weg naar het kindcentrum (2010), Nieuwe trends in brede scholen kindcentra (2012) en het handboek kindcentra (2016). Alle deelnemers ontvangen het Handboek kindcentra.

   

  Programma

  Tijdens de bijeenkomst ‘Het IKC in één dag’ gaan we er van uit dat de meeste professionals weten wat een IKC is. De dag richt zich daarom meer op dilemma’s, bijvoorbeeld
  • Hebben cultuurverschillen toegevoegde waarde voor ons team?
  • Welk educatief ondernemerschap heeft het IKC nodig?
  • Ouders in het IKC: tussen dienstverlening en ondersteuning
  • Doorgaande lijn: keurslijf of inspiratiebron?
  • Huisvesting: oplossing f knelpunt
  • Kan personeelsbeleid de organisatie ondersteunen?
  • Kan het IKC zonder onderwijskundige vernieuwing?
  • IKC beleid in de gemeente: een zaak van schoolbesturen  en opvang of van ons allemaal
  • Juridische vraagstukken: kan het zoals het moet of moet het zoals het kan?

  Begeleiders: Jur de Haan & Frank Studulski.

   

  Resultaat

  In ‘Het IKC in één dag’ zijn de vragen van de deelnemers het vertrekpunt van het programma. Een intake is daarom onderdeel van de dag.

   

  Voor wie?

  Scholen en schoolbesturen, kinderopvang en gemeenten. Deelnemers die starten en al onderweg zijn hebben de meeste baat bij ‘Het IKC in één dag’. Als u twijfelt over deelname op basis van uw ervaringen, dan is het verstandig om van te voren te overleggen of deelname zinvol is voor u.

   

  Datum en locatie

  9 oktober 2018 van 09.30 – 16.30 uur.
  Sardes, Lange Viestraat 371, Utrecht 

   

  Praktische informatie

  Deelname kost € 302,-  (incl. btw).  Aanmelden kan onderaan deze pagina. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging en factuur.

  ‘Het IKC in één dag’ bieden we aan voor maximaal 20 deelnemers.

  Bij verhindering heeft u het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits te voren aan de organisatie gemeld. Tot vier weken voor de start kunt u zonder kosten annuleren. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang bent u de volledige deelnemersprijs verschuldigd.

Aanmelden

Meer weten?