Begeleidingstraject voor interne TINK (2.0) trainers

Begeleidingstraject voor interne TINK (2.0) trainers

Dit aanbod is aanvullend op de TINK (2.0) voor interne trainers

Wanneer interne trainers geschoold zijn, blijkt het in de praktijk soms nog lastig om de verdere implementatie van TINK vorm en inhoud te geven binnen de eigen organisatie(s). Omdat uit ervaring en uit onderzoek (Henrichs e.a., 2017) blijkt dat juist de implementatie binnen de eigen organisatie het succes van TINK groter maakt, bieden wij een aanvullend begeleidingstraject aan.

 

Hoofd, hart en handen

Uitgangspunt hierbij is dat wij jullie helpen om de borging van TINK met hoofd, hart en handen te implementeren binnen jullie organisatie. Dus volledig overeenkomend met jullie specifieke situatie, wensen en aansluitend bij jullie eigen kernwaarden en pedagogische visie. Zodat jullie daarna zelf verder kunnen en het werkelijke verschil kunnen maken. 

 

Hoe ziet het begeleidingstraject voor interne TINK trainers eruit?

Allereerst zoomen we verder in op de interactievaardigheden (in relatie met het eigen pedagogisch beleid en kernwaarden). Vervolgens kijken we naar de reeds ontwikkelde instrumenten op dit gebied en naar wat jullie in de praktijk al doen. In tweede instantie kijken we mee naar de huidige manier van coachen en sturen we (indien nodig) bij. Onder andere door kennis (en instrumenten) over te dragen die vervolgens direct toepasbaar zijn in de praktijk. Supervisie op basis van casuïstiek uit jullie eigen praktijk draagt vervolgens bij aan oplossingen (verdere implementatie) op maat. 

Ook in deze training:

  • Pedagogisch beleid (inclusief kernwaarden) eigen organisatie (verder) vertalen naar concrete gedragsindicatoren.
  • Een directe relatie leggen met de gedragsindicatoren uit jullie pedagogisch beleid en de interactievaardigheden / basisdoelen uit de Wet Kinderopvang.
  • Samenstellen van een ‘coaching & training menukaart’ voor de eigen organisatie en aanleren (of optimaliseren) van het werken met diverse TINK coaching instrumenten en -technieken. 
  • Plan van aanpak met betrekking tot de (verdere) communicatie naar de collega’s.
  • Supervisie op basis van casuïstiek uit jullie praktijk (leidend tot oplossingen op maat).

 

Voor wie?

Voor interne trainers, die de TINK (2.0) training gevolgd hebben en behoefte hebben aan begeleiding bij de implementatie.
 

Groepssamenstelling

In iedere groep is ruimte voor maximaal 8 deelnemers.

 

Investering

Wilt u van dit inspirerende trainingsaanbod gebruik maken, neem dan contact op met secretariaat@sardes.nl. Zij verwijzen u door naar onze TINK-specialist, die samen met u naar de mogelijkheden voor een passend voorstel op maat kijkt.

 

Coronamaatregelen

Bij de uitvoering van de training houden wij uiteraard rekening met de dan geldende corona maatregelen. Wij nemen in alle gevallen de vereiste 1,5 meter afstand in acht. Daarnaast kunnen wij een deel van de training vervangen in een digitale equivalent. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Naast de opleiding voor interne medewerkers bieden wij ook:

 

Meer weten?