Trainingen Opbrengstgericht werken met jonge kinderen

Goed kijken vanuit kennis over kinderen en weten wat je moet...

Het werken met jonge kinderen heeft de laatste jaren een grote verandering ondergaan. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten weten we steeds meer over het gericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Het vak van pedagogisch medewerker ontwikkelt zich sterk en biedt steeds weer nieuwe uitdagingen om verder te professionaliseren in het werken met kinderen.
Opbrengstgericht werken is op dit moment een belangrijke invalshoek om te werken aan de kwaliteit van het onderwijs en VVE in het bijzonder. Veel scholen zijn er al mee vertrouwd, recenter zijn ook peuterspeelzalen en kinderdagverblijven opbrengstgericht gaan werken. 

 

Voor wie

Sardes heeft samen met SLO een training opbrengstgericht werken met jonge kinderen ontwikkeld. Op basis van deze training heeft Sardes op vele locaties maatwerktrajecten Opbrengstgericht werken aangeboden. Telkens afgestemd op de vraag van de opdrachtgever.

 

Werkwijze

De trainingen zijn interactief. Deelnemers voeren werkopdrachten uit, bekijken (eigen) beeldmateriaal, brainstormen over dillema’s en werken aan concrete producten. De trainer geeft input, activeert en begeleidt en geeft tussentijds feedback op de ontwikkeling van het team en de deelnemers. Van de deelnemers wordt daarom een actieve werkhouding gevraagd.

 

Mogelijkheden

Sardes biedt verschillende ondersteuningsmogelijkheden aan voor het implementeren van opbrengstgericht werken:
-          Een training Meer kansen met opbrengstgericht werken voor pedagogisch medewerkers
           (samen met de hbo’ers)
-          Een training In je kracht als coach, begeleiden van OGW, voor coaches
-          Een inspiratiemiddag Samenwerken aan OGW op de peutergroep
-          Werkbijeenkomsten Opbrengstgericht werken met jonge kinderen voor ROC-docenten
-          Gezamenlijke scholingstrajecten OGW voor meerdere organisaties / besturen
           op gemeentelijk niveau

“Door de training zijn wij ons veel meer bewust geworden van onze werkwijze en hebben wij onze automatische piloot uitgeschakeld. Wij zijn beter naar kinderen gaan kijken en hebben geleerd doelen te stellen. Onze (thema-gebonden) activiteiten zijn nu veel meer gedifferentieerd.” (pedagogisch medewerker)

“Ik heb het idee dat kinderen meer betrokken zijn bij hun spel door de nieuwe aanpak.” (coach)

“Ik vond de bijeenkomst goed aansluiten bij wat ik ervaar als vve coach herkenbaar/actueel. Dank voor de positieve inhoudelijke insteek.” (coach)

 

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie, neem dan contact op met één van onze experts.

 

Meer weten?