TINK-trainersopleiding voor interne trainers

TINK-trainersopleiding voor interne trainers

 

Hoe ziet de interne TINK-trainersopleiding eruit?

De interne TINK-trainersopleiding is bedoeld voor managers, coaches of pedagogisch specialisten in de kinderopvang of bemiddelingsmedewerkers van gastouderbureaus die als TINK-trainer hun eigen collega’s willen trainen. De trainersopleiding duurt drie dagen. Je doorloopt delen van de TINK-training: de inhoudelijke onderdelen, de werkvormen en het werken met verschillende instrumenten zoals de Kijkwijzers. Je leert via modeling, reflectie en oefening hoe je de TINK-training uitvoert, hoe je coacht en hoe je samen videobeelden analyseert. Videocoaching is een belangrijk onderdeel van de TINK-training.

 

Ingangseisen

Om de training succesvol te kunnen afronden moet je beschikken over enige trainersvaardigheden en kennis van de doelgroep. Het is daarom een voordeel als de interne TINK-trainer al ervaring heeft als docent of trainer.
Als interne TINK-trainer train en coach je collega's bij het verbeteren van hun taalvaardigheden richting 3F (referentiekader Meijerink). Met TINK behalen pm'ers of gastouders geen certificaat 3F, maar zij leren wel hoe zij hun taal correct en rijk kunnen inzetten tijdens activiteiten met kinderen. Om dit proces goed te begeleiden vragen wij een HBO-/WO-werk- en denkniveau in de kinderopvang van de interne TINK-trainers. Daarnaast is het noodzakelijk dat de trainer zelf zeker taalniveau 3F beheerst om te kunnen herkennen wat leerpunten zijn op taalgebied. Om deze redenen vragen wij een aantoonbaar afgeronde en relevante HBO-bachelorstudie, óf een afgeronde en relevante MBO-4 opleiding met 3F-taalcertificaat voor de verschillende taaldomeinen (spreken/gesprekken voeren, lezen, schrijven, luisteren). Voorbeelden van een relevante opleiding zijn: pedagogiek, management kinderopvang, SPH, leraar basisonderwijs. De relevantie van de opleiding wordt bepaald door de TINK opleiding.

Indien u niet over een relevante HBO-bachelordiploma of MBO-4 opleiding met 3F-certificaat beschikt, bieden wij de mogelijkheid van het TINK 3F-taalassessment. Daarmee kunnen we een inschatting maken van uw taalniveau. Een positieve beoordeling op het taalassessment betekent dat u alsnog kunt worden toegelaten tot de interne TINK-trainersopleiding. Lees hier meer informatie over het TINK 3F-taalassessment.

Let op: de subsidieregeling schrijft voor dat de training gevolgd dient te worden binnen een periode van 52 weken (in 2015 en 2016 was dat nog 50 weken), vanaf de datum van beschikking. Deze periode staat op de beschikking vermeld. Omdat deze periode voor iedere inschrijver verschillend kan zijn, gaan wij ervan uit dat u zelf controleert of de door u gekozen data binnen de periode vallen. 

De interne TINK-trainer krijgt geen bevoegdheid om aan de door haar/hem getrainde pm'ers of gastouders een officieel TINK certificaat uit te reiken. Die bevoegdheid hebben alleen de externe trainers omdat hun cursisten in een uitgebreid kwaliteitssysteem opgenomen worden.

 

InterneTINK-trainersopleiding 

Op dit moment bieden wij geen trainingen meer aan. Bent u in het bezit van subsidie voor de TINK-training, en wilt u hier nog gebruik van maken, neem dan contact op met Tanja Schulting via tink@sardes.nl

 

 

  Praktische informatie

 

Kosten:

€ 2.000,- per deelnemer inclusief trainersmap en lunch
De factuur wordt pas verstuurd op het moment dat de training van start gaat.

Duur:

3 dagen van 9.30 tot 16.00 uur (inloop vanaf 9.00 uur)

Locatie: 

Alle trainingen vinden plaats in Utrecht.

Studiebelasting:  Naast de 3 bijeenkomsten nog ca. 10 uur voor werkopdrachten en eindopdracht
Certificaat: Na de training ben je gecertificeerd om binnen je eigen organisatie medewerkers te trainen
Materiaal: Trainershandleiding inclusief cursistenmateriaal
Ingangseisen:

Zie tekst hierboven. De deelnemer is er zelf voor verantwoordelijk om te voldoen aan deze ingangseisen. Het TINK-projectbureau vraagt om bewijsstukken (hbo-bachelordiploma of 3F-taalcertificaat).

Annulering: Bij verhindering kunt u tot twee weken voor de start van de training zonder kosten annuleren. Annuleert u later, dan brengen wij de volledige deelnemersprijs in rekening. U kunt zich wel laten vervangen door een collega.

 

Meer weten?