Training Groen Spelen en Leren

In de training ‘Groen Spelen en Leren’ krijgen jongekindprofessionals handvatten om hun programma te verrijken en de natuurlijke belangstelling van het jonge kind te benutten. Sardes heeft deze training ontwikkeld in samenwerking met Veldwerk Nederland.

Bij de training horen een praktische handreiking en een voorbeeld activiteitencyclus.
Aanvullende materialen zijn te bestellen via de website van Veldwerk Nederland.

 

Programma

Dag 1: Belang van Groen Spelen en Leren
Hoe kun je actief natuurleren met natuurlijke materialen en alle zintuigen stimuleren en waarom is dit belangrijk? Welke spelvormen zijn en hoe stimuleer je spelontwikkeling met natuurlijke materialen?

Dag 2: Werken met een natuurthema, activiteiten en doelen
Hoe integreer je natuuractiviteiten in je dagschema? Hoe kun je doelgericht werken aan natuurthema en hoe bouw je een cyclus op?

Dag 3: De rol van de begeleider
Waar werk je aan bij natuurspel en hoe kun je dat observeren? Hoe begeleidt je natuurspel effectief?

 

Resultaat

In de training ‘Groen Spelen en Leren’ krijgen jongekindprofessionals handvatten om de belangstelling van kinderen voor de natuur te benutten. Zij gaan met de kinderen naar buiten om de enorme rijkdom van de natuur te ontdekken, maar leren ook hoe je de natuur naar binnen kan halen. De deelnemers leren hoe ze zelf een natuurthema kunnen ontwerpen en uitwerken, waarin alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Groen Spelen en Leren is geen losstaand programma, maar kan bestaande (VVE/activiteiten-) programma’s verrijken en aanvullen.

 

Voor wie

De training omvat drie dagdelen en is bedoeld voor jongekindprofessionals die natuur een plek willen geven in hun activiteitenprogramma.

 

Aanmelding

Heeft u interesse in deze training? Neem dan contact op met één van onze experts.

Meer weten?