Training Praat+teken

In de training Praat+teken leren deelnemers een gespreksmethodiek die hen helpt om met leerlingen te praten over hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.  

 

Programma

In de training leren leerkrachten en intern begeleiders in het PO een gespreksmethodiek waarmee zij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen samen met de leerling onderzoeken. Zij maken daartoe gebruik van inspirerende werkvormen en gesprekstactieken. Praat+teken is ontwikkeld door Esther van de Pas. De Praat+teken gesprekken leveren zowel voor de leerling als voor de begeleider nieuwe en verrassende informatie op. Het gesprek geeft een helder beeld van de ondersteuningsbehoeften in termen van toewijsbare middelen en handelingsadviezen voor de leerkracht. Zo wordt het eenvoudiger en inzichtelijker om passende arrangementen voor de leerling te ontwerpen.

De training omvat in totaal anderhalve dag.
Op dag één staan de volgende onderwerpen centraal:
Ondersteuningsbehoeften, leerlinggesprekken, gespreksmethodieken en de werkwijze en filosofie achter Praat + Teken centraal

In de tweede bijeenkomst, die een halve dag omvat staan intervisie en bespreking van videomateriaal van proefgesprekken centraal. 

 

Resultaat

 Het voeren van een praat + tekengesprek leidt ertoe dat:
• Er een optimale afstemming is op de leerling en de behoefte van de leerling
• Samenwerking met leerlingen is: niet praten óver maar mét het kind
• Er zicht is op arrangeren van voorzieningen met leerlingen op basis van onderwijsbehoeften
• Eigenaarschap van de leerling over eigen doelen en behoeften ontstaat

 

Voor wie

Praat+teken is bedoeld voor professionals die gesprekken voeren met leerlingen over hun onderwijsbehoeften: dit kan een intern begeleider of zorgcoördinator zijn, een expert van vanuit het samenwerkingsverband (ambulant begeleider of consulent passend onderwijs) of de leerkracht van het kind.

 

Aanmelding

De training Praat+teken is ontwikkeld door Esther van de Pas en wordt uitgevoerd door partners die door Sardes en Esther van de Pas hiervoor opgeleid zijn. Een aantal bij EDventure aangesloten onderwijsadvies- en trainingsbureaus biedt de training inmiddels aan: OBD NoordWest, Edux Onderwijspartners en Onderwijsadvies

Al deze organisaties hebben één of meer trainers in huis die zijn opgeleid om Praat+teken te kunnen geven. Kijk voor het exacte aanbod voor u in de regio op de websites van de aanbieders! U kunt ook getraind worden door Esther van de Pas of Mariëlle van Oorschot. Wilt u getraind worden door Esther of Mariëlle, neem dan contact op via de website van Praat+teken.