Kinderen kunnen meer dan we denken, mits we hun talenten herkennen en stimuleren. Onderzoek laat steeds weer zien hoe belangrijk de eerste levensjaren van kinderen zijn.


Onze diensten

Om het belang van het investeren in het jonge kind blijvend te benadrukken, heeft Sardes samen met een groep onderwijs adviesbureaus het initiatief genomen voor het opzetten en coördineren van het Expertisepunt Versterk Het Jonge Kind.

Het Expertisepunt Versterk Het Jonge Kind is een netwerk van ontwikkelaars, trainers en experts op het gebied van ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen, die zich inzetten om de agenda voor de toekomst van het jong kind werkelijkheid te laten worden. Wij werken aan verbeteringen van de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse voorzieningen zodat baby’s, dreumesen, peuters en kleuters zich optimaal ontwikkelen. Kortom: het expertisepunt draagt bij aan het versterken van de ontwikkeling van het jonge kind.

Het Expertisepunt VHJK heeft een eigen website.