Landelijke Kwaliteitsmeting Kinderopvang (LKK)

Landelijke Kwaliteitsmeting Kinderopvang

 

LKK wordt uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht in samenwerking met Sardes. De onderzoeksresultaten geven nieuwe invalshoeken om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Er zijn vier  ontwikkelpunten gesignaleerd: (1) de educatieve kwaliteit blijft substantieel achter bij de emotionele kwaliteit; (2) de kwaliteit is voor baby’s in verticale groepen lager dan in horizontale groepen; (3) interacties tussen kinderen komen minder voor dan overige interacties (bijv. tussen beroepskracht en kinderen); (4) in de kinderdagopvang en peuteropvang worden meer ontwikkelingsstimulerende activiteiten aangeboden dan in de buitenschoolse opvang. 


Kijk ook eens op monitorlkk.nl

Rapport Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2019

Rapport Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2019

Voor de derde keer op rij presenteert het consortium van de Universiteit van Utrecht en Sardes haar bevindingen over de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Met de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) meet het consortium van 2017 tot en met 2020 (met een mogelijke verlening tot en met 2025) de kwaliteit in de vier typen kinderopvang in Nederland: kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. 

Het rapport presenteert de resultaten van de gecombineerde metingen van 2017, 2018 en 2019, schetst de ontwikkelingen in kwaliteit over de tijd en biedt een internationale vergelijking. De bevindingen zijn gebaseerd op metingen bij in totaal 288 kinderopvanglocaties: 93 groepen kinderdagopvang, 99 groepen kortdurende peuteropvang, 96 groepen voor buitenschoolse opvang en 137 gastoudergezinnen.

Details

  • Auteurs: Pauline Slot, Celeste Bekkering, Bodine Romijn & Paul Leseman (Universiteit Utrecht), IJsbrand Jepma & Paulien Muller (Sardes)

Download formulier


 


Vernieuw code ยปAls u de tekst niet kunt lezen
* Deze velden zijn verplicht