Sardes brengt wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar en we komen samen met opdrachtgevers tot adequate oplossingen en effectieve werkwijzen. Dit doen wij op verschillende manieren. Wij doen onderzoek, geven advies, begeleiden implementatietrajecten, ontwikkelen en geven trainingen of versterken organisaties tijdelijk met een van onze experts.

 

Onderzoek

Wat zijn de opbrengsten van VVE in onze gemeente? Wat zijn de effecten van ons onderwijsbeleid? Al jarenlang doet Sardes voor vele opdrachtgevers onderzoek om dit soort vragen te beantwoorden. We brengen onderzoeksresultaten zo helder mogelijk in verband met beleidsvraagstukken en praktische toepassingen. Flexibiliteit en maatwerk staan in onze onderzoekopdrachten voorop.

 

Advies

Sardes begeleidt gemeenten, (school)besturen, scholen en instellingen bij beleidsontwikkeling, visievorming, planvorming en evaluatie. Dit doen we bij thema's zoals brede schoolontwikkeling, harmonisatie en 21ste-eeuwse vaardigheden.

 

Implementatie

Bij de implementatie van een bepaalde werkwijze starten we altijd met de vraag van de opdrachtgever en sluiten daarop aan met een passende aanpak. Zo begeleidt Sardes bijvoorbeeld een aantal implementatietrajecten Opbrengstgericht werken.

 

Ontwikkeling

Sardes ontwikkelt trainingen en leidt trainers op, bijvoorbeeld in het grootschalige project TINK. Ook ontwikkelen wij op maat instrumenten, bijvoorbeeld om de taalkwaliteit in school te verbeteren en te verankeren, handreikingen om ouderbetrokkenheid in beleid en praktijk vorm te geven en instrumenten om leertijdverlenging vorm te geven.

 

Training

Sardes-experts ontwikkelen trainingen, geven trainingen en leiden trainers op, organiseren bijeenkomsten en geven workshops. Bij Scholing vindt u ons aanbod. Voor in-company trainingen leveren wij maatwerk. 

 

Detachering

Regelmatig wordt de expertise van Sardes-experts ingezet bij andere organisaties. Experts zijn voorheen gedetacheerd bij de Onderwijsraad, gemeente Almelo, gemeente Leiden, Stichting Lezen & Schrijven, Alles is Gezond, Tel mee met Taal.

 

Erkende kwaliteit bij Sardes