Digitale prentenboeken in de kinderopvang

De samenwerking met de bibliotheek en het werken met digitale prentenboeken voor peuters (als aanvulling op het voorlezen door de pedagogisch medewerker) krijgt een extra stimulans in de Kopgroep BoekStart in de Kinderopvang die dit jaar door Sardes op zes locaties in Nederland begeleid wordt. 

Verschillende onderzoeken wijzen op grote effecten van digitale prentenboeken op woordenschat, beginnende geletterdheid en verhaalbegrip, met name voor taalzwakke kinderen. Onderzoek wijst ook uit dat meer dan de helft van van de kinderopvanglocaties geen gebruik maakt van digitale prentenboeken. Hier valt dus zeker winst te behalen. Het digitaal prentenboek kunt u gebruiken als aanvulling op het papieren prentenboek en u kunt het inzetten om de differentiatie in het werken met kinderen te vergroten.

In opdracht van Kunst van Lezen begeleidt Sardes in 2019 een intensief stimuleringstraject voor zes bibliotheken en kinderopvanglocaties (in Geldrop, Kampen, Leek, Leersum, Leiden en Meppel) bij het samenwerken in het programma BoekStart. Het doel is het creëren van goede voorbeelden in de kinderopvang op het gebied van voorlezen. Hierbij gaat extra aandacht uit naar het werken met digitale prentenboeken en het effectief gebruiken van de BoekStart-monitor. De Startbijeenkomst Kopgroep vond plaats op 4 maart 2019. De eindconferentie is gepland op 4 februari 2020 in Utrecht. 

Lees ook:

- het artikel van Tessa van Velzen Samen lezen, zelf doen (KIDDO 3, 2018)

- de publicatie Digitale boeken zelf maken en gebruiken in de groep

Geïnteresseerd in leesbevordering in de kinderopvang of de effecten van digitale prentenboeken op woordenschat en verhaalbegrip? Neem contact op met één van onze experts.