Passend onderwijs

"Alle kinderen en jongeren verdienen goed onderwijs, bij voorkeur dicht bij huis. Sardes geeft met onderzoek en/of advies antwoord op uw vragen over Passend Onderwijs."

 

Passend Onderwijs inzichtelijk gemaakt

Recentelijk vragen bestuurders in wijken of regio’s ondersteuning bij versterking van de regionale inrichting van meer thuisnabij onderwijs. Al langer loopt de dienstverlening rond de door Sardes ontwikkelde IVO-systematiek voor toewijzing van extra ondersteuning. In lijn met deze systematiek maken wij schoolondersteuningprofielen op voor scholen in het VO en PO, en voor mbo-opleidingen. Dit staat door de inzet van minister Slob op jaarlijkse profilering weer stevig op onze agenda.

 

Leerlingen in beeld

Met een audit wordt in beeld gebracht aan welke leerlingen de school passend onderwijs kan bieden, afgaande op de manier van lesgeven, de voorzieningen en de samenwerking met anderen. De auditrapporten worden door de basisscholen gebruikt als schoolondersteuningsprofiel.  

 

Hoe kunnen we ouders helpen bij het kiezen van een passende school voor hun kind?

In 2017 hebben we - in vervolg op de audits in Tilburg - een app ontwikkeld ‘Ik zoek een passende school voor mijn kind…’ die de schoolondersteuningsprofielen vertaalt naar informatie voor ouders. Ouders kunnen met een gerichte zoekopdracht scholen in de buurt selecteren. Van die scholen zien ouders de profielen in overzichtelijke pictogrammen en krijgen ze aanvullende informatie, zoals de website van de school, het volledige ondersteuningsprofiel en het meest recente verslag van de Onderwijsinspectie. “Tot nu toe zijn de scholen er tevreden over”, zegt Theo van Rijzewijk van Plein013, “en we gaan nu ook reacties van ouders proberen te krijgen.”

 

Kan Sardes de positie van het speciaal basisonderwijs in mijn regio kaart brengen?

Voor een samenwerkingsverband in het oosten van Nederland heeft Sardes in kaart gebracht welke ondersteuning de sbo-scholen bieden en hoe zich dat verhoudt tot het totale ondersteuningsaanbod in het samenwerkingsverband. Op basis van de resultaten kan het samenwerkingsverband de gewenste rol van de sbo-scholen verder vormgeven.

 

Wij willen onderwijsresultaten verbeteren in een achterstandswijk. Hoe doen we dat?

Een school in Gouda wil graag haar resultaten verbeteren. De school staat in een achterstandswijk met veel multiproblem gezinnen. Kinderen hebben dus ‘veel aan hun hoofd’.  De school heeft er veel aan gedaan om te komen tot goed onderwijs. Maar is het onderwijs passend genoeg bij de doelgroep? Sardes denkt met de school mee over een passend onderwijs

 

Lees meer

Passend onderwijs in het primair onderwijs

Passend onderwijs in het voortgezet onderwijs

Erkende kwaliteit bij Sardes