Taaleis 3F

Pedagogisch medewerkers moeten kunnen aantonen dat zij spreken en communiceren op taalniveau 3F. Deze kwalificatie-eis gaat in per 1 januari 2023. Sardes biedt een compleet pakket om ‘taal’ in de kinderopvang op een goed niveau te krijgen. 

Collega's Jan Maarse en Tessa van Velzen schreven hier een artikel over in Management Kinderopvang (nr 2, maart 2019)

De taaleis 3F is een van de maatregelen in de Wet IKK waar nog altijd onduidelijkheid over bestaat. Bij ondernemers leeft de vraag: wat is eigenlijk de bedoeling? Wanneer hebben medewerkers vrijstelling? Pm'ers vragen zich af: wat moet ik precies kunnen? Moeten medewerkers echt rijtjes gaan leren of verplicht mbo-toetsen maken? Gelukkig niet! Maar dan moet je wel bepalen wat je als kinderopvangorganisatie eigenlijk uit de taaleis 3F hoopt te halen. Dat is precies wat vijf kinderopvangorganisaties en gemeente De Ronde Venen hebben bedacht en uitgevoerd.

Lees verder in het artikel.

Download PDF

Lees meer taal in de kinderopvang op de website taalindekinderopvang.nl