OAB in de BSO?

Hoe zou een interessant BSO-aanbod voor doelgroepkinderen er uit kunnen zien? Wat is daarvoor nodig? En welke financiële middelen zijn beschikbaar?

Over de BSO wordt verschillend gedacht. De een vindt dat de naschoolse voorziening vooral eigen tijd voor kinderen moet zijn, maar er gaan ook geluiden op om meer te maken van de BSO dan het nu is. Daar is misschien ook wel aanleiding voor. Er zijn verschillende ontwikkelingen: onder invloed van nieuwe onderwijstijden (continuroosters, vijf gelijke dagen e.d.) zijn scholen steeds vaker eerder uit, 14.00 of 14.15 uur is geen uitzondering meer. De naschoolse tijd voor kinderen neemt navenant toe. Tegelijk wordt een deel van de kinderen (van wie beide ouders werken) vaak meerdere dagen in de week ondergebracht bij de BSO. Kinderen van niet- of eenwerkende ouders gaan meestal naar huis of hangen wat op straat. Onder hen bevindt zich vaak de doelgroep die juist baat zou hebben bij ontwikkelingsstimulerende activiteiten.

Verder blijkt uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang dat er in het aanbod van de BSO nog winst valt te behalen. BSO’s blijven wat achter met het aanbieden van boeiende activiteiten, in vergelijking met kinderdagopvang en peuteropvang.

Dit alles samen dringt de gedacht op dat de BSO een andere functie zou kunnen krijgen dan ze nu vaak wordt toebedeeld. Een plek waar ook doelgroepkinderen kunnen spelen, ontdekken, leren en ontwikkelen met leeftijdsgenoten. 

 

Wilt u samen met ons dit thema verkennen?

Koopt uw gemeente kindplaatsen in bij de BSO voor de doelgroep vanuit het GOAB-budget? Kent u BSO’s die een interessant extra curriculair aanbod hebben voor doelgroepkinderen? Laat het ons weten. Sardes komt graag met u in contact om dit thema verder te verkennen. Mail of bel naar IJsbrand Jepma