Artikel in Kiddo: Vversterk de toekomst van het jonge kind

Van 2006 tot 2013 gaf het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met Vversterk een impuls aan de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie door scholing en ondersteuning van professionals. Jeroen Aarssen (Sardes) schreef een artikel in Kiddo over de stand van zaken en de toekomstverwachtingen.

Ook blikt hij terug op de slotconferentie van Vversterk in december 2013.

Lees meer.

Details

Geen details voor deze publicatie.