Artikel: (Meer) Passend Onderwijs, minder thuiszitters?

In het oktobernummer van 2014 van het tijdschrift ‘van Twaalf tot Achtien’, het Vakblad voor het Voortgezet Onderwijs, hebben twee onderzoekers van Sardes een artikel geschreven over het onderzoek dat zij hebben gedaan naar thuiszitters in het onderwijs.

Het aantal thuiszitters geeft al jaren reden tot zorg. Het wordt geschat op zo’n 1000 per dag. Een van de doelstellingen van de wet op het Passend Onderwijs is het terugdringen van het aantal thuiszitters. Gaat dat lukken nu deze wet is ingevoerd?  Lees meer

Details

Geen details voor deze publicatie.Meer weten?