Cultuureducatie in rijks- en fondsgefinancierde instellingen

Sardes en Oberon hebben in opdracht van OCW onderzoek gedaan naar educatieve activiteiten verzorgd door culturele instellingen. De onderzochte instellingen worden ondersteund door het Rijk of door een van de cultuurfondsen. Zij verzorgen een rijk aanbod aan activiteiten, meer dan in 2010 toen het laatste onderzoek plaatsvond. De uitkomsten van het onderzoek geven een globaal beeld van cultuureducatie van de geselecteerde instellingen. In het rapport wordt beschreven hoe de instellingen cultuureducatie inhoudelijk vormgeven, het organiseren en wat men doet aan evaluatie. Gegevens uit vragenlijsten, interviews en een discussiebijeenkomst leiden tot een rijk rapport.

Details

  • Auteurs: Sardes en Oberon
  • april, 2015Meer weten?