Kansen bieden in plaats van uitsluiten

Kansen bieden in plaats van uitsluiten

In het kader van haar 25-jarig jubileum geeft Sardes het jubileumboek Kansen bieden in plaats van uitsluiten uit. Een boek met actuele wetenschappelijke inzichten over gelijke kansen met bijdragen van onder andere Maurice Crul, Louise Elffers, Inge de Wolf en Eddie Denessen. Zij en vele andere beschrijven elk vanuit hun eigen achtergrond en expertise op welke manier verschillen ontstaan, wat de oorzaken daarvoor zijn, welke oplossingen er in de loop der tijd gezocht zijn en welk resultaat dat heeft gehad. Naast de bijdragen vanuit een overkoepelend - sociologisch perspectief komen ook specifieke aspecten naar voren, zoals taalstimulering, ouderbetrokkenheid, voor- en vroegschoolse educatie en de overgang van voorschools naar school en overgangen tussen de verschillende onderwijstypen die met name voor kinderen uit achterstandssituaties kwetsbare momenten vormen.

 

Inhoud

Voorwoord 
Hermann van Holt, Karin Hoogeveen, IJsbrand Jepma, Frank Studulski

Inleiding
Karin Hoogeveen

Ongelijke kansen in het onderwijs: verklaringen en voorstellen voor beleid
Eddie Denessen

Het Nederlandse onderwijs langs de meetlat van gelijke kansen
Inge de Wolf

Gelijke kansen beginnen bij voor- en vroegschoolse educatie
Frank Studulski, IJsbrand Jepma m.m.v. Paul Leseman

Kansen bieden vergt méér dan onderwijs
Interview met Maartje Schokker

Verschillende ouders, gelijke kansen voor kinderen?
Annelies Kassenberg

‘Bluetooth’ tussen leraren en leerlingen
Mailwisseling met Iliass El Hadioui

Met meertaligheid meer mens
Folkert Kuiken

De Onderwijsraad en gelijke kansen
Interview met Karin Westerbeek

Van traditioneel naar leerlinggericht levensbeschouwelijk onderwijs
Bas van den Berg

Wat de school kan toevoegen in een ingewikkelde omgeving
Interview met Eric van 't Zelfde

Naar effectief taalonderwijs voor nieuwkomerskinderen
Paulien Muller en Jan Maarse

Urban education – een ander perspectief
Interview met Liesbeth van Welie

Onderwijskansen: inzichten uit 25 jaar onderzoek naar de tweede generatie
Maurice Crul

Het gelijkekansenbeleid van het ministerie van OCW
Interview met Bert Ouwens

Over grenzen heen kijken en reiken: kansen bieden in de beroepskolom
Louise Elffers

Gelijke kansenbeleid kan zo veel beter
Interview met Paul Jungbluth

Herwaardering beroepsonderwijs in de 21ste-eeuwse verzorgingsstaat
Marc Vermeulen

De moeizame klim van dubbeltje naar kwartje
Slotbetoog door Jo Kloprogge

Details

  • Auteurs: Bas van den Berg, Maurice Crul, Eddie Denessen, Louise Elffers, Karin Hoogeveen, IJsbrand Jepma, Annelies Kassenberg, Jo Kloprogge, Folkert Kuiken, Paul Leseman, Jan Maarse, Paulien Muller, Frank Studulski, Marc Vermeulen, Inge de Wolf
  • Redactie: Karin Hoogeveen, IJsbrand Jepma, Frank Studulski
  • ISBN: 9789055631339
  • € 33,45Meer weten?