Burgerschap! Dat doen we toch al?

Burgerschap raakt het hart van de school. Het vertrekpunt voor het gesprek over burgerschap zijn de leerlingen en de wijk waarin de school staat. In de praktijk blijken ook de opvattingen van de leerkrachten een bepalende factor. In de school zijn vaak al allerlei initiatieven die betrekking hebben op burgerschap, omdat de school een bepaalde levensbeschouwing heeft, maar het kan ook een project zijn: een Derde wereldproject, een schoolkrant, of een uitwisselingsproject. Daar is ooit voor gekozen, vanuit een bepaalde overtuiging. Om al deze initiatieven te verbinden en scholen te helpen bij het ontwikkelen van hun eigen aanpak, hebben wij een praktijkgericht boek ontwikkeld. Daarom kozen we ook voor de passende de titel van dit werkboek: 'Burgerschap, dat doen we toch al?'

Initiatieven rondom burgerschap zijn er genoeg, maar wij willen het gesprek aangaan over vragen als: Hoe verbindt de school de eigen identiteit en pedagogisch-didactische visie aan een goede leeromgeving voor de kinderen? Hoe maak je een doorlopende leerlijn voor burgerschap en integratie? Een doordachte aanpak van burgerschap en integratie biedt een kans voor schoolontwikkeling. Burgerschap en integratie gaan uiteindelijk over hoe je met elkaar omgaat: leerlingen, leerkrachten, en ouders. Hoe verhouden wij ons tot elkaar? Hoe leren we niet alleen kennis te maken met democratie, maar er ook deel van uit te maken? Voor het bepalen van een gedragen schoolvisie is geen ingewikkeld gesprek nodig, maar een gesprek van alledag, zoals u dat voert in de teamkamer. Dit boek bevat een stapsgewijze oriëntatie op burgerschap en integratie in de basisschool. Met behulp van de werkwijze die we schetsen, kiest u vervolgens uw eigen aanpak, op basis van uw eigen ambitieniveau. In het praktijkboek staan tal van voorbeelden en ideeën over burgerschap in de school. In de bijlagen zijn verschillende werkwijzen en een overzicht van methodieken opgenomen. Het werkboek is geschikt voor:

  • het starten met burgerschap en integratie
  • een periodieke kwaliteitsdiscussie
  • het doorontwikkelen van burgerschap en integratie tot schoolontwikkeling

    Let op: bij aanschaf van deze titel krijgt u toegang tot een website, waarop ondersteunend materiaal wordt aangeboden.

Te bestellen bij: Uitgeverij SWP

 

Details

  • Auteurs: Frank Studulski, Lilian van der Bolt, Maryse Broek
  • Amsterdam: SWP, 2013, 184 blz.
  • ISBN: 9789088504297
  • € 25,90Meer weten?