Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Vanaf 1 augustus 2020 moeten gemeenten minimaal 960 uur aan voorschoolse educatie aanbieden voor doelgroeppeuters in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar. Dit zijn peuters die volgens gemeenten een steuntje in de rug kunnen gebruiken, vaak vanwege minder gunstige omstandigheden in de thuissituatie. Vanaf 1 augustus hebben deze kinderen recht op 960 uur voorschoolse educatie (16 uur per week), dit was 600 uur (10 uur per week). Maar hoe ver zijn gemeenten en VE-aanbieders eigenlijk met de invoering van extra voorschoolse educatie (VE) voor doelgroeppeuters? Onderzoekers van Sardes en Oberon hebben in het najaar van 2019 een eerste representatieve meting gedaan, om te inventariseren hoe de implementatie van deze urenuitbreiding verloopt. Daarin keken zij naast de voortgang ook naar de vormgeving en de (on)bedoelde effecten van de invoering.

De Monitor Implementatie en besteding GOAB valt uiteen in twee onderzoeksdelen, te weten: 1) implementatieonderzoek en 2) bestedingsonderzoek. Deze rapportage heeft betrekking op het implementatieonderzoek. In de periode 2019-2021 worden twee metingen gedaan van het implementatieonderzoek (in najaar 2019 en in voorjaar 2021). In dit rapport wordt verslag gedaan van de eerste meting, welke is uitgevoerd door Sardes en Oberon.

Details

  • Auteurs: IJsbrand Jepma & Ellen Donkers (Sardes), Wendy de Geus & Kyle van den Langenberg, m.m.v. Anke Suijkerbuijk (Oberon)Meer weten?