Naar inclusiever onderwijs (Sardes Special 26)

Naar inclusiever onderwijs (Sardes Special 26)

In alle windrichtingen en denominaties zijn de afgelopen jaren initiatieven genomen door onderwijsbestuurders en schoolleiders. Om samen met hun medewerkers, ouders en leerlingen inclusievere leeromgevingen te realiseren. Deze scholen leren omgaan met extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen en waarderen diversiteit. Dit is anno 2020 geen vanzelfsprekendheid in ons land.

 

Dolf van Veen, hoofd van het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ), geeft in dit artikel inzicht in de internationale stand van zaken van inclusief onderwijs en de professionalisering van leraren en lerarenopleidingen. Download het artikel gratis via het formulier hieronder.

 

Details

  • Auteurs: Dolf van Veen

Download formulier


Hierbij geef ik toestemming mijn gegevens op te slaan voor communicatie doeleinden.
 


Vernieuw code ยปAls u de tekst niet kunt lezen
* Deze velden zijn verplicht