De kracht van de kopklas

De kracht van de kopklas

Een kopklas is een extra jaar tussen het basis- en het voortgezet onderwijs waarin leerlingen intensief bijgespijkerd worden op de Nederlandse (school)taal. De kopklas is bedoeld voor allochtone leerlingen die bij het verlaten van de basisschool het Nederlands onvoldoende beheersen om door te stromen naar havo of vwo, terwijl ze deze schooltypes cognitief goed aan kunnen. De kopklas vormt dus een brug tussen de basisschool en de brugklas. Steeds meer gemeenten starten met kopklassen (ook wel voetklas of schakelklas genoemd).

In de brochure 'De kracht van de kopklas' zijn uit opgedane ervaringen succesfactoren gedestilleerd en aanknopingspunten op een rij gezet om met succes een kopklas op te zetten. De brochure maakt deel uit van de reeks 'Het doel voor ogen', een serie brochures van het voormalige Transferpunt Onderwijsachterstanden om gemeenten, scholen en schoolbesturen praktische handvatten te bieden om onderwijsachterstandenbeleid in de lokale situatie vorm te geven.

Details

  • Auteurs: Karin Vaessen, Karin Hoogeveen (Sardes), Paul Stassen (SAC Utrecht)
  • Transferpunt Onderwijsachterstanden, 2003, 34 blz. (gratis te downloaden via onze webshop)Meer weten?