De schakelklas 1

De schakelklas 1

De Schakelklas Informatiereeks is een reeks brochures die Sardes heeft gemaakt in opdracht van het Ministerie van OCW. De brochures zijn verschenen in het kader van de landelijke verspreiding van de resultaten van de pilots schakelklassen.

Deel 1 gaat in op de nieuwe rol voor gemeenten en schoolbesturen. Een rol die ongetwijfeld veel vragen oproept. Wat is een schakelklas eigenlijk? Hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld? Op basis van welke argumenten neem je besluiten? Wat voor ervaringen zijn er al met schakelklassen?

Deze brochure geeft een antwoord op dit soort vragen, op basis van de wetttelijke regelingen rond de schakelklas en de ervaringen die in het schooljaar 2005-2006 in meer dan twintig gemeenten zijn opgedaan in een zogenoemd 'pilottraject'.

Details

  • Auteurs: Kees Broekhof
  • Sardes, 2006, 24 blz. (gratis te downloaden)Meer weten?