De schakelklas 2

De schakelklas 2

De Schakelklas Informatiereeks is een reeks brochures die Sardes heeft gemaakt in opdracht van het Ministerie van OCW. De brochures zijn verschenen in het kader van de landelijke verspreiding van de resultaten van de pilots schakelklassen.

Deel 2 is een stapsgewijze aanpak voor gemeenten en schoolbesturen die hebben besloten om een schakelklas in te richten. Zij komen voor een aantal beslissingen te staan: Voor wie richt je de schakelklas in? Hoe organiseer je samenwerking rond de schakelklas? Hoe maak je de schakelklas bekend? Hoe zit het met de huisvesting? Met andere woorden: hoe pak je het aan?

Deze brochure heeft als doel om al die vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en is geschreven in de vorm van een stappenplan. Bij elke stap die gezet moet worden om tot een schakelklas te komen, wordt aangegeven wat er zou moeten gebeuren en welke overwegingen een rol kunnen spelen.

Details

  • Auteurs: Karin Hoogeveen, Kees Broekhof
  • Sardes, 2006, 24 blz. (gratis te downloaden)Meer weten?