De schakelklas 6

De schakelklas 6

De Schakelklas Informatiereeks is een reeks brochures die Sardes heeft gemaakt in opdracht van het Ministerie van OCW. De brochures zijn verschenen in het kader van de landelijke verspreiding van de resultaten van de pilots schakelklassen.

Deel 6 is gewijd aan de deeltijdvariant. In een deeltijdschakelklas krijgen leerlingen gedurende minimaal acht uur per week een heel schooljaar lang apart intensief taalonderwijs. De brochure laat zien hoe de keuze voor een schakelklas in deeltijd tot stand komt, waar rekening mee gehouden dient te worden bij de opzet van een dergelijke schakelklas en hoe de afstemming tussen de schakelklasleerkracht en de reguliere leerkracht vorm kan krijgen. Er worden voorbeelden beschreven uit de praktijk van scholen die ervaringen hebben opgedaan met schakelklasonderwijs in deeltijd. Ook geeft de brochure tips en suggesties voor gemeenten en scholen die een deeltijdschakelklas willen inzetten om taalachterstanden te verkleinen.

Details

  • Auteurs: Karin Hoogeveen, Kees Broekhof
  • Sardes, 2008, 24 blz. (gratis te downloaden)Meer weten?