Een goed gesprek

Een goed gesprek

Met het ingaan van het Landelijk Beleidskader Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid 2002-2006 is het onderwijsachterstandenbeleid de vrijblijvendheid voorbij: er moeten meetbare doelstellingen worden gerealiseerd. Tegelijk is men ook in het onderwijs meer resultaatgericht gaan werken en denken. Het kwaliteitsbeleid op scholen wordt gestimuleerd door de nieuwe Wet op het Onderwijstoezicht en door projectgroepen als Q*Primair en Q5. Het onderwijsachterstandenbeleid en kwaliteitszorg hebben veel raakvlakken. In deze brochure zijn de mogelijkheden verkend om binnen het GOA-beleid de kwaliteitszorg van de lokale overheid en van de schoolbesturen met elkaar te verbinden.

Details

  • Auteurs: Frank Studulski, Anne Luc van der Vegt
  • Transferpunt Onderwijsachterstanden, 2003, 65 blz. (gratis te downloaden)Meer weten?