Levende boeken: zo werkt dat!

Levende boeken: zo werkt dat!

Levende Boeken zijn geanimeerde digitale prentenboeken. De prentenboekverhalen worden tot leven gebracht met bewegende beelden, stemmen, geluidseffecten en muziek. Bovendien zijn Levende Boeken interactief: af en toe wordt het verhaal onderbroken en wordt een vraag gesteld. Het kind antwoordt door op een afbeelding te klikken. Kinderen ervaren een Levend Boek als een tekenfilm van het verhaal dat de juf heeft voorgelezen. Ze vinden het heerlijk om een verhaal meerdere keren te bekijken en hebben plezier in het beantwoorden van de vragen.


Levende Boeken zijn een nieuwe toepassing van ICT voor het onderwijs in groep 1 en 2. Onderzoek laat zien dat geanimeerde prentenboeken effectief zijn voor het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen, met name het ontwikkelen van de woordenschat en het verhaalbegrip. Dit boek beschrijft de ervaringen van drie proefscholen die met Levende Boeken hebben gewerkt. Na een korte inleiding over de werking van Levende Boeken laten de auteurs aan de hand van praktische voorbeelden zien hoe Levende Boeken ingepast kunnen worden in het taalonderwijs. Ook de (mogelijke) rol van de ouders komt aan bod.
Een nuttig en praktisch boek voor onderbouwleerkrachten, directies, schoolbegeleiders, bibliothecarissen en ouders.

Details

  • Auteurs: Kees Broekhof, Hans Cohen de Lara
  • Sardes, 2007, 64 blz. (gratis downloaden via onze webshop)Meer weten?