Sardes Special nr 1 - Op weg naar zorgplicht en passend onderwijs

De eerste Speciale Editie van Sardes is gewijd aan de door het Ministerie van OCW voorgenomen vernieuwing van de zorgstructuur in het onderwijs. Met deze speciale uitgave wil Sardes het denken over de invulling van de zorgplicht en passend onderwijs een aanzet geven.

In diverse artikelen wordt het kader van de zorgplicht neergezet, een overzicht geboden van de opbrengsten van WSNS en LGF, ingegaan op de kansen van risicoleerlingen in het reguliere onderwijs, geanalyseerd of het concept van de brede school een basis biedt voor vormgeving van de zorgplicht, en wordt onderwijszorg in het bredere verband van onderwijsachterstanden en de educatieve agenda geplaatst. Ook worden de indicatiestelling, de bekostigingssystematiek en de samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs in relatie gebracht met de voorgenomen zorgplicht.

 

Details

  • Auteurs: Luc Greven, Jo Kloprogge, IJsbrand Jepma, Frank Studulski, Anne Luc van der Vegt
  • Sardes, 2006, 35 blz. (gratis te downloaden via onze webshop)Meer weten?