Sardes Special nr 3 - Stand van de achterstand

Sardes Special nr 3 - Stand van de achterstand

Eén van de successen van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) is de voor- en vroegschoolse educatie. Ruim 50% van de doelgroep heeft aan VVE-programma's deelgenomen. Bij de overige doelstellingen is het resultaat wat minder positief en voor een deel onduidelijk. Dit blijkt uit de 'Stand van de achterstand', de derde Sardes Speciale Editie, waarin de balans van vier jaar GOA is opgemaakt. De balans laat zien dat er de komende jaren nog veel te doen is. Er is nog veel onbenut en onderbenut talent in Nederland, vooral in de lagere sociale milieus, waarop het onderwijsachterstandenbeleid zich richt.

 

Details

  • Auteurs: Jolien van Haalen
  • Sardes, 2007, 31 blz. (gratis te downloaden via onze webshop)