Sardes Special nr 4 - Het grote debat over het kleine kind

Sardes Special nr 4 - Het grote debat over het kleine kind

Het kabinet is voornemens om de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk te harmoniseren zodat het overheidsbeleid (wetgeving en financiering) samenwerking niet meer in de weg zit. Maar harmonisering kan van nog alles betekenen, zo blijkt uit de artikelen in deze vierde Sardes Speciale Editie. Het onderwerp van 'Het grote debat over het kleine kind' is hoe we de opvang en educatie van jonge kinderen beter kunnen organiseren. Gaan we toe naar een volledige samenvoeging van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang? Of laten we het over aan de praktijk en wachten we af of beide werksoorten naar elkaar toe groeien? Sardes heeft een aantal deskundigen gevraagd mee te denken over de toekomstige inrichting van de voorzieningen voor het jonge kind. Wat opvalt in het denken over harmonisatie zijn de verschillende namen die de auteurs gebruiken voor het nieuwe concept.

 

Details

  • Redactie: Berend Schonewille, Heleen Versteegen
  • Sardes, 2008, 36 blz. (gratis te downloaden via onze webshop)Meer weten?