Detachering

Sardes heeft gespecialiseerde medewerkers die voor een afgebakende tijd bij uw gemeente of onderwijsinselling gedetacheerd kunnen worden om ter plekke ondersteuning te bieden.

Er kunnen zich momenten voordoen dat er binnen een gemeente of organisatie behoefte is aan extra menskracht. Het kan zijn dat er acuut extra werk is vanwege veranderende wet- en regelgeving, of een klus waarvoor de benodigde inhoudelijke kennis ontbreekt, of soms gewoon een medewerker die om wat voor reden dan ook tijdelijk vervangen moet worden. Op zo’n moment is het fijn om iemand ter plekke te hebben die één of meerdere dagen per week gewoon meewerkt binnen het team.

Sardes levert medewerkers op detacheringsbasis aan gemeenten en onderwijsinstellingen. Het tijdelijk in huis hebben van een Sardes-medewerker brengt verschillende voordelen met zich mee: de medewerker kan breder ondersteuning bieden dan bij een losse opdracht; complete klussen uit handen nemen; verschillende ontwikkelingen aan elkaar koppelen; meer verbinding maken met het lokale veld; en specialistische kennis meebrengen die normaliter binnen de gemeente niet voor handen is.

 

“Ik ben blij met je. Als ik een vraag heb die jij niet meteen weet dan heb je bij Sardes nog een heel team met specialisten achter de hand.” 

(dhr. J. Stoop, ambtenaar OAB bij de Gemeente Bergen op Zoom, tegen de VVE-coördinator die men tijdelijk bij Sardes heeft ingehuurd)

 

Sardes-experts zijn voorheen gedetacheerd bij de Onderwijsraad, gemeente Almelo, gemeente Leiden, Stichting Lezen & Schrijven, Alles is Gezondheid..., Tel mee met Taal.

Erkende kwaliteit bij Sardes