Taal en lezen

"Wij helpen pm’ers en leerkrachten om meer resultaat te halen uit taallessen, taalactiviteiten en taalkansen op alle momenten van de dag en in alle soorten opvang en onderwijs. Wij doen ditdoor inzichten vanuit wetenschap en praktijk toe te passen en te vertalen naar de specifieke werkpraktijk van professionals." 

 

Lezen moet leuk zijn; taal-leesbevordering van 0-21

Goed taalonderwijs is betekenisvol, interactief, strategisch en geïntegreerd in alle vakken. Op veel scholen vraagt dat om een herziening van de aanpak. 

 

3F Kleine gemeenten en kinderopvang

Pedagogisch medewerkers moeten kunnen aantonen dat zij kunnen spreken en communiceren op taalniveau 3F of B2. Deze kwalificatie-eis gaat in per 1 januari 2023. Sardes biedt een compleet pakket om ‘taal’ in de kinderopvang op een goed niveau te krijgen. Lees meer hierover op taalindekinderopvang.nl

 

Taalcoaches in de kinderopvang

De ontwikkelingskansen van kinderen en de kwaliteit van de kinderopvang staan centraal binnen de Sardes-opleiding Taalcoach in de kinderopvang. Wij leiden kinderopvangprofessionals en pedagogisch beleidsmedewerkers op tot interne Taalcoaches die een taalrijke kinderopvang kunnen realiseren.

 

TINK werkt!

Goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker dragen voor een belangrijk deel bij aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen. Met TINK leer je hoe je die kunt verbeteren en toepassen. Daarnaast verbeter je ook je eigen taalvaardigheid. Je krijgt bij TINK feedback op de manier waarop je de 6 interactievaardigheden nu inzet en je leert hoe je ze kunt verbeteren. Videocoaching is een belangrijk onderdeel van de TINK-aanpak. Lees verder over TINK voor pedagogisch medewerkers. 

 

Taalscan voor bassischolen

De Taalscan is een korte krachtige taalanalyse van een school. In korte tijd brengen taalexperts van Sardes de stand van zaken in het taalonderwijs in kaart. Lees meer.

 

Effectieve leertijdverlenging (BSA en LKP)

Leertijdverlenging wordt beschouwd als een belangrijk middel om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling en om hun leerresultaten te verbeteren. Maar is dat wel zo? Hoe zorgen we ervoor dat onderwijstijdverlenging inderdaad tot resultaten leidt en geen doel op zich wordt? Hoe halen we het maximale uit die paar extra uren school? En hoe meten we dat? Sardes adviseert gemeenten bij het opzetten en organiseren van leertijdverlenging. Wij ontwikkelen verschillende instrumenten op maat die ingezet kunnen worden om de leertijdverlenging zinvol vorm te geven. Ook coachen en trainen wij leerkrachten die betrokken zijn bij de leertijdverlenging.

 

IKK

 

Taalkwaliteit basisscholen (Taal100)

 

Leesbevordering op scholen en versterken samenwerking bibliotheek en scholen

 

Monitor de Bibliotheek op school po en vo

 

Vo / mbo

 

Workshops en studiedagen

Thema's noemen