Team OAB - Onderwijsachterstandenbeleid

"Onze ambitie is het vergroten van onderwijskansen van kinderen en jongeren. Sardes ondersteunt de landelijke overheid, gemeenten en schoolbesturen bij de invulling, uitvoering en evaluatie van het beleid."

  

Onze visie op Onderwijsachterstandenbeleid

In onze aanpak brengen we actuele landelijke wetgeving in lijn met de lokale context. Wij betrekken hiertoe lokale partijen. Hun mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor ons het uitgangspunt.
Denk bij actuele wetgeving aan 16 uur VE en de herverdeling van de GOAB-middelen n.a.v. de nieuwe doelgroepdefinitie van het CBS maar ook thema’s uit het regeerakkoord zoals het bevorderen van brede brugklassen/ scholengemeenschappen, gemengde adviezen, uitstel van vroegtijdige selectie, voorkomen van segregatie en stimuleren van ouderbetrokkenheid. We sluiten aan op urgente vraagstukken bij gemeenten en besturen die van het rijk hier middelen voor krijgen, en bij scholen en kinderopvangorganisaties in het OAB in de praktijk brengen.

Sardes adviseert, ondersteunt en begeleidt gemeenten, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties bij het realiseren van een onderwijsachterstandenbeleid dat inzet op gelijke onderwijskansen voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Wij combineren up-to-date expertise op pedagogiek en didactiek met ruime kennis van en ervaring met samenwerkingsprocessen. In samenspraak met betrokken partijen brengen wij inhoudelijke ambities in lijn met wat financieel en politiek haalbaar is.

We schetsen scenario’s die laten zien hoe het kan en niet persé hoe het moet, met als eindresultaat een breed gedragen, betaalbaar en toekomstbestendig OAB beleid.  

Wilt u meer weten over wat onze integrale aanpak voor uw kwaliteit kan betekenen, neem dan contact op met Frank, Heleen, Joke, Karin H, Paul, Paulien, Sandra, Ijsbrand, Anne, René, Ellen, Karin vH, Robine