Peuterpopulatiescan

Welke peuters horen er in uw gemeente tot de vve-doelgroep?

Een nieuw OAB-budget én de verplichting tot 16 uur voorschoolse educatie. Goed zicht op de doelgroep is belangrijker dan ooit. Welke peuters behoren er in uw gemeente tot de vve-doelgroep, en minstens even belangrijk, wie niet? Welk aanbod hoort bij welke groep kinderen? Met welke definitie en criteria kunnen JGZ én kinderopvangaanbieders uit de voeten?

Wij zijn er van overtuigd dat een doelgroepdefinitie om lokale inkleuring vraagt. Wat voor peuters wonen er in de gemeente? Uit wat voor gezinnen komen zij? Bij welk voorschools aanbod zijn zij gebaat? Is dat 16 uur VE, of kan het ook wat anders zijn?

Gaat het in uw gemeente veelal om gezinnen met een niet-Westerse migratieachtergrond en laagopgeleide ouders? Of juist om autochtone gezinnen met multiproblem problematiek? Wat te doen met SMI? En met anderstalige kinderen uit hoogopgeleide expatgezinnen? Wat is de beste plek voor kinderen met een extra zorgbehoefte?

 

Uw doelgroep in beeld met de peuterpopulatiescan

Sardes ontwikkelt momenteel een scan die de populatie peuters in úw gemeente in kaart brengt. Met deze informatie kunt u samen met het veld uw doelgroep kritisch tegen het licht houden. De scan geeft u de nodige onderbouwing om snel en efficiënte keuzes te maken.

Denkt u na over welke doelgroepdefinitie bij uw gemeente past en wilt u graag eens met ons van gedachten wisselen hierover?
Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze experts.