Van havo doorstromen naar vwo moet makkelijker, vindt minister Slob

11 januari 2019

Minister Arie Slob (Onderwijs) wil het voor havo-scholieren eenvoudiger maken door te stromen naar het vwo. De minister onderzoekt of er één toelatingseis kan komen waardoor alle havoleerlingen in Nederland weten waaraan ze moeten voldoen als ze een stapje hogerop willen. De wetswijziging moet in het schooljaar 2020-2021 van kracht worden.

Als maatschappelijke organisatie maakt Sardes zich hard voor het vergroten van onderwijskansen van kinderen. Sardes ondersteunt de landelijke overheid, gemeenten, onderwijs en opvang  bij de inhoudelijke invulling, de uitvoering en de evaluatie van het OAB. Onlangs bracht Sardes de publicatie Kansen bieden in plaats van uitsluiten uit. Een boek met actuele wetenschappelijke inzichten over gelijke kansen met bijdragen van onder andere Maurice Crul, Louise Elffers, Inge de Wolf en Eddie Denessen. Zij en vele anderen beschrijven elk vanuit hun eigen achtergrond en expertise op welke manier verschillen ontstaan, wat de oorzaken daarvoor zijn, welke oplossingen er in de loop der tijd gezocht zijn en welk resultaat dat heeft gehad. 

Lees bijvoorbeeld het artikel Het Nederlandse onderwijs langs de meetlat van gelijke kansen van Inge de Wolf. De kansenongelijkheid in het onderwijs lijkt toe te nemen. Wat zijn de oorzaken daarvan en wat kunnen scholen en overheid doen om gelijke kansen van   leerlingen te bevorderen? Inge de Wolf gaat in op deze vragen. “Toename van ongelijkheid is onwenselijk. Daarom is het nodig dat er veel aandacht voor is, zowel in het onderwijs als in het beleid en het toezicht. Alleen gezamenlijk   kunnen we proberen de trend te keren.”

Meer lezen? Bestel hier deze publicatie.